ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูงที่มีคุณภาพ ให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน มายาวนานกว่า 30 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน