ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566

รับชมผ่าน youtube ช่อง SET Thailand หรือ https://www.facebook.com/setoppday ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.15-17.00 น.

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210