ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566

รับชมผ่าน youtube ช่อง SET Thailand หรือ https://www.facebook.com/setoppday ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 9.15-10.00 น.

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 กันยายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566 รับชมผ่าน youtube ช่อง SET Thailand หรือ https://www.facebook.com/setoppday ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16.15-17.00 น.
07 มิถุนายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566 รับชมผ่าน youtube ช่อง SET Thailand หรือ https://www.facebook.com/setoppday ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.15-17.00 น.
26 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210